Hoger beroep Zeilcentrum Van Gent op 22 oktober voor Gerechtshof Den Haag

Henk van Gent verschijnt op woensdag 22 oktober voor het Haagse Gerechtshof voor de behandeling van het door zijn raadsman Van Dam ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van de Rotterdamse Rechtbank om de ontruiming van Zeilcentrum Van Gent aan de Kralingse Plas door de gemeente Rotterdam toe te staan.

De ontruiming was aanvankelijk gepland op 1 oktober, maar is opgeschort door de gemeente Rotterdam, hangende de uitspraak van de Haagse rechters. Dat na vragen hierover van het SP-raadslid Tom Weerdmeester. De strijd tussen Henk van Gent en de gemeente Rotterdam duurt al vele jaren, maar er heeft zich een gegadigde aangediend die de, in maatschappelijk opzicht belangrijke, activiteiten wil voortzetten: Community Sailing Rotterdam. Als het zeilcentrum binnenkort wordt onruimd, wordt het praktisch onmogelijk om weer op dezelfde plek verder te gaan.

Mediation
Ooit werd geprobeerd via ‘mediation’ (bemiddeling) deze heikele kwestie op te lossen. Echter, naar de mening van Van Gent saboteerde de gemeente Rotterdam uiteindelijk dit traject. Van Gent is gebonden aan een ‘geheimhoudingsplicht’ over de mediation. Maar volgens hem had de bemiddeling al heel veel opgeleverd wat thans niet kan worden ingebracht bij de behandeling van het hoger beroep. Dat vindt Henk zeer onrechtvaardig. Tenzij die geheimhoudingsplicht wordt opgeheven. ‘Fair Play of vals spel?’, aldus de Kralingse zeilschoolhouder.

Maatschappelijke schade
Het lijkt erop dat de gemeente Rotterdam Henk van Gent klein wil krijgen maar daarbij volkomen uit het oog verliest welke maatschappelijke schade wordt aangericht. Velen leerden door de jaren heen zeilen van Henk van Gent, vele vrijwilligers hadden daar een leerzame en fijne tijd, werkervaringsplekken voor mensen die anders moeilijk aan de bak komen, dreigen verloren te gaan als de gemeente Rotterdam haar zin doorzet. En: waar moet je straks een zeilbootje huren aan de Kralingse Plas?

Lees hier het hele verslag van Henk van Gent