De Informele kunst bestaat uit diverse richtingen: CoBrA, Lyrische abstractie, Tachisme, Action painting, Art Brut en Materieschilderkunst. Er zijn voor sommige stromingen geen duidelijke afbakening te geven, zoals voor Art informel, (Tapie, 1951), Art Autre (Tapie, 1952) en Tachisme (Estienne, 1954). Deze benamingen worden door elkaar gebruikt en omdat de verschuivingen maar heel klein zijn wordt er in de meeste kunstkritische beschouwingen geen rekening mee gehouden. De binding tussen deze groepen is het zich afzetten tegen de ‘Geometrische abstractie’ en het verwerpen van de esthetische regels.

De Informele kunst wordt getypeerd door: 1. Verwerpen van de westerse esthetica; 2. Belangstelling voor onbedorven, niet westerse culturen; 3. Grote bewondering voor de creatieve uitingen van kinderen, amateurs en geesteszieken. Daarnaast waren de volgende kenmerken van belang: 1. Afwijzing van regels voor de compositie; 2. Het streven naar objectiviteit; 3. Het overbrengen van een schokeffect.

Spontaan
Bij CoBrA betekende dit een ongeremde, spontane werkwijze. De kindertekeningen en de kunst van primitieve culturen vormen de belangrijkste inspiratiebronnen. De werkwijze berust grotendeels op aan de fantasie ontleende motieven. Bij de Lyrische abstractie, de enige werkelijk abstracte stroming, was vooral het spontane gebaar van essentieel belang. Het schilderen betekende voor hen vooral de mogelijkheid de innerlijke impulsen direct te uiten. De schildersdaad was voor hen van minstens even groot belang als het uiteindelijke resultaat.

Materieschilderkunst
In tegenstelling tot de spontane werkwijze van de CoBrAschilders en van de Lyrisch Abstracten, stond de bij Materieschilderkunst het langzame groeiproces van het kunstwerk centraal. Een belangrijke bijdrage van de materieschilders was de herwaardering van afgedankte en doorgaans als waardeloos gekwalificeerde materialen. De materie was niet alleen uitgangspunt en inspiratiebron maar het onderwerp. Jan Schoonhoven zag informeel als: zonder vorm, vormloos.

Materiekunst van Loes Ham, 120 x 120 cm

Materiekunst van Loes Ham, 120 x 120 cm

De Nederlandse versie van de Lyrische Abstractie moet hoofdzakelijk gezocht worden in het werk van de kunstenaars, die deel hebben uitgemaakt van de Hollandse Informele Groep, zoals Armando, Kees van Bohemen, Jan Henderikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven, verder Bram Bogart, Wim de Haan en in het werk van enkele kunstenaars, die aangesloten waren bij de Liga Nieuwe Beelden. Zij hebben, ieder voor zich, in de loop van de jaren vijftig een spontane, soms kalligrafische, schilder- en tekentrant ontwikkeld.

S.d.H.

Galerie Aelbrecht
Nog t/m zondag 2 juni is in Galerie Aelbrecht de jubileumexpositie te bezichtigen met Informele- en Materieschilderijen. Dat ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van deze Rotterdamse galerie in Delfshaven. Galerie Aelbrecht, Aelbrechtskolk 2, 3024 RE Rotterdam, tel. 010- 4771637 of 0653-780082, galerieaelbrecht@planet.nl www.galerieaelbrecht.nl


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.