Twee weken geleden kwam De Ster met verrassend nieuws. ‘Deze week opent de Filosofische Praktijk Berkelstraat haar deuren’, begon 13 januari het openingsartikel op de voorpagina. ‘Op zaterdag 17 januari is er een Open Dag waar drie filosofisch practici, Dick van Hennik, Vincent Huisman en Anke Verhoeff zich presenteren. Zij vertellen dan wat zij doen en waarmee men in de filosofische praktijk terechtkan’.

Dat is nieuw. Dat vraagt aandacht. En zowel de kop boven het artikel als de vijf woorden onderaan waren verrassend. ‘’Wie weet, vertrekt u met een vraag!’, luidde die kop. En onderaan het artikel stond ‘(ingezonden mededeling Filosofische Praktijk Berkelstraat)’.

Uiteraard ben ik die zaterdag even wezen kijken. Het was een leerzame ervaring. Ik ben er nog lang niet over uitgedacht. Omdat filosofie sowieso al moeilijk is en alles wat ik er zelf bij bedenk nòg moeilijker is, begin ik met een korte samenvatting van mijn eerste vijf bedenksels.

(1) ‘Vraag’ is een klassiek begrip in de filosofische traditie. Alleen is het in die traditie de filosoof die vragen stelt. Het oerbegin is een dialoog tussen Socrates († 399 v.Chr.) die een ongeletterde slaaf zó efficiënt vragen stelt, dat die slaaf een wiskundig probleem kan oplossen.

(2) Maar in de Berkelstraat lijkt het andersom te zijn. Daar is het veeleer de ander, degene die bij de filosofisch practicus komt, die vragen stelt, toch? De kop boven het artikel in De Ster komt op mij in elk geval verwarrend over.

(3) Die verwarring neemt niet af maar juist toe wanneer ik hun folder lees. ‘Wat doen wij?’, vragen ze, en ze geven meteen het antwoord: ‘Als filosofisch practici helpen wij bezoekers een vragende denkhouding te ontwikkelen. Dit zet piekeren om in denken. Dat verlicht. We onderzoeken vragenderwijs lastige dilemma’s. Aan het eind van elk gesprek vertrekt de bezoeker met een vraag, deze vraag “werkt” tussen de sessies. Het gaat daarbij niet om antwoorden of oplossingen, maar om de manier van denken’. Ik blijf me afvragen (!) wat ze precies doen.

(4) Maar goed – dat ‘vragen werken’ is een bekend motief in de filosofie. Als ik de leer van Socrates in drie dozijn woorden samenvat komt er iets als: ‘Louter doordat je op de juiste manier leert denken over vragen, ontwikkel je een zintuig waarmee je, als je een bruikbaar antwoord op je vraag gevonden hebt, kunt waarnemen dàt je een bruikbaar antwoord hebt gevonden’. Dat werkt in elk geval.

(5) Mijn laatste bedenksel in dit eerste stukje over de Berkelstraat is de kwintessens. Uiteraard is dat een vraag. Het is een heel concrete vraag aan Dick, Vincent en Anke: ‘Is dit wat jullie bedoelen?’ Nu hoop ik dat jullie me niet met een nieuwe vraag naar huis sturen, maar antwoord geven op de site van De Ster!optische illusie

De titel van mijn stukje is afgeleid van de titel van een bundel met de 125 bekendste (d.w.z. het vaakst voorkomend in schoolboeken en bloemlezingen) gedichten uit de Nederlandse literatuur die in 1990 verscheen onder de titel Domweg gelukkig in de Dapperstraat, naar het gelijknamige gedicht van J.C.Bloem uit 1945.

Het plaatje bij dit stukje is een zogenaamde ‘optische illusie’ die ik op een site gevonden heb. De vraag op het plaatje leg ik hierbij voor aan Dick, Vincent en Anke. Ik nodig hen nadrukkelijk uit te antwoorden op de site van De Ster.

Voor zover het plaatje suggereert dat het niet om ‘3 of 4’ maar om ‘2 of 4’ gaat, zal ik daar op de site van De Ster en/of in mijn volgende stukje op ingaan.

Hugo Verbrugh