In Trouw van 1 november stond een column van Esther van Fenema onder de titel ‘Je hebt niet overal recht op, behalve natuurlijk op de dood’. Daarin schrijft zij onder meer: ‘De derde groep antivaxxers betreft een bont gezelschap van hoogopgeleiden die zijn doorgeslagen in hun eigen theorievorming via de zussen van Lexmond’. LEES MAAR ZELF:

https://www.trouw.nl/opinie/je-hebt-niet-overal-recht-op-behalve-natuurlijk-op-de-dood~b7cf7907/

Deze zin inspireerde mij tot een brief aan Trouw (hier geciteerd met enkele kleine redactionele aanpassingen):

‘Dit oordeel is erger dan een belediging. Het is een fout. De opleiding tot arts kent een zogeheten medisch-biologisch basisvak ‘Algemene Ziekteleer’. Een van de kenmerken van dit vakgebied is dat het geen natuurwetten kent zoals natuurkunde of scheikunde die wel kennen. Wel kent de algemene ziekteleer vaste, telkens terugkerende thema’s en motieven (‘recurrent themes‘, volgens Spector in zijn leerboek ‘General Pathology‘. Eén van die recurrent themes is ‘that pathological duels, e.g. between bacteria and man, tend to be fought to a draw rather than outright victory. The reason for this paradox is that natural selection favours such a conclusion for both parasite and host’). In mijn vertaling: ‘Een van die telkens terugkomende motieven is, dat ziekmakende duels, bijvoorbeeld tussen micro-organismen en de mens, de neiging lijken te hebben in een soort loopgravenoorlog, zoals in de Eerste Wereldoorlog, uitgevochten te worden en niet eindigen in een regelrechte overwinning dan wel nederlaag. De reden voor die paradox is dat de natuurlijke selectie (= het verschijnsel dat sommige organismen uit een bepaalde populatie beter in hun omgeving passen, dat wil zeggen: meer kans hebben om te zorgen voor overlevende nakomelingen dan minder goed aangepaste organismen) de voorkeur geeft aan een afloop in deze geest omdat hierdoor beide partijen betere overlevingskansen hebben.’ Wetenschappelijk-filosofisch onderbouwde theorievorming langs deze feiten en overwegingen heeft net zo min iets te maken met Lieke en Jetteke van Lexmond als de activiteit van deze twee ‘Moon Sisters’ te maken heeft met astronomie.

Per kerende post kreeg ik een automatisch antwoord met een strekking in de trant van ‘… ontvangen … wordt waarschijnlijk niet geplaatst’; een uur of wat later kwam de definitieve versie.

‘Einde oefening’, zou men dus kunnen denken. Nee, dus.

Ik stuurde de brief aan Esther van Fenema (dat bleek eenvoudiger dan ik had gedacht dat het zou zijn; met een paar knopjes komt men op een contactformulier van Het Agentschap Jigal Schrijver), en na nog een booster-briefje de volgende dag kreeg ik een, op z’n zachtst gezegd bemoedigend antwoord: ‘Beste Hugo, dank voor je bericht. Ik vroeg me af waar ik exact op moet reageren, dat doe ik uiteraard graag maar is me nog niet helemaal duidelijk.’

Zó een bericht verdient natuurlijk een snel en authentiek antwoord en ik mailde binnen enkele minuten terug: ‘Beste Esther, Dank voor je snelle antwoord; mijn vraag was en is of je je kunt vinden in mijn kritische commentaar dat als inhoud en strekking had dat ‘de derde groep antivaxers’ een veel heterogenere groep is dan je in je column samenvat. De moon sisters leven en denken bijna letterlijk op een andere planeet dan de  ook weer in verdere subgroepen onder te verdelen, categorie antivaxers waar ik (lang geleden gepromoveerd op een filosofische analyse van het vak ‘Algemene ziekteleer’ in de opleiding geneeskunde) mij toe reken. Capisce? See you, (w.g. Hugo Verbrugh). En nu per kerende post: ‘Hugo, ja natuurlijk ben ik het daarmee eens! Maar opinie-450 woorden en aanzetten tot discussie. Daar weet jij toch alles van? De werkelijkheid is sowieso niet te makkelijk door ons stervelingen te vangen is mijn overtuiging…  groet Esther.’

Tja, met déze zin “De werkelijkheid is sowieso niet te makkelijk door ons stervelingen te vangen” ben ik het natuurlijk hartgrondig eens … – maar …

…  ja, maar … ‘WAT??’

Daarover zit ik sinds begin van deze maand geregeld te mijmeren op dit eenzame bankje dat Arend Alexander Verbrugh ook (zie mijn stukkie van vorige week) gefotografeerd heeft in het Rozenburgparkje. Als het met corona gaat zoals ik nu voor me zie dat het gaat, zijn zulke vèr van de bewoonde wereld geplaatste bankjes binnenkort de enige gepermitteerde plekjes in de publieke ruimte waar wij, de ongevaccineerde ‘uitstappers’, die nog dit kalenderjaar worden veroordeeld tot 24/7 down gelock’d in quarantaine thuis te zitten, met, zoals in alle gevangenissen gebruikelijk is, enkele uren per week even toestemming om te luchten, mogen verblijven. Daartoe dienen dan zulke publieke bankjes. (‘uitstappers’ is een germanisme; het Duitse Aussteiger betekent ‘onaangepast, sociaal-maatschappelijk ondeugdelijk mens’; ‘gecodificeerd is een vakterm uit het staatsrecht: opname van rechtsregels in wetboeken). Capisce? (dat betekent: kunt u het vatten?)

Hugo Verbrugh

Ik ben het met Hugo gloeiend oneens en vindt dat iedereen zich moet laten vaccineren, behalve als er medische redenen zijn om dat niet te doen. Te simpel? Nee, en al helemaal niet omdat de ongevaccineerden een gevaar zijn voor de ‘samenleving’. Je antivax standpunt staven met de ziekteleer van een zekere Spector lijkt mij zeer discutabel. Een paar uur geleden op straat wilde iemand mij een hand geven. Ik weigerde die vanwege corona  en zei dat. Ik kreeg terug ‘wie bang leeft, zal bang sterven’. Ik ben bang dat deze ‘stoerheid’ nog veel mensen parten speelt. Eeuwke Woldring / De Ster


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.