Tijdens de ‘wijkinloop’ op dinsdag 10 juli presenteerde Stadsontwikkeling het (concept) definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Vredenoordplein. De bijeenkomst vond plaats in de kantoorruimte van ‘Alliantie Middelpunt’ aan de Weteringstraat.

De herinrichting van het plein in Kralingen-West is noodzakelijk vanwege de nieuwbouw aldaar van Melanchthon Kralingen (mavo+ en vmbo) die praktisch is voltooid. Op maandag 27 augustus, na de zomervakantie, gaat de schooldeur open voor de leerlingen.

Onbehoorlijk bestuur?

De nieuwbouw van Melanchthon Kralingen op het Vredenoordplein stuitte op veel bezwaren bij de omwonenden. Die betoogden dat, gezien het aantal leerlingen (ca. 400) het plein te weinig ruimte biedt. Dat zou ten koste gaan van de speelruimte voor de kinderen die daar wonen en de parkeerruimte voor auto’s. Ook zou de zgn. ontsluiting, d.w.z. de verkeerstechnische toegankelijkheid onvoldoende zijn. Ze onderbouwden dat met rapporten van deskundigen. Wat vooral stak: ze waren niet geconsulteerd over het plan. Dat gold overigens ook voor de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Onbehoorlijk bestuur? De bewoners probeerden tevergeefs de gemeente op andere gedachten te brengen, gingen naar de rechter maar kregen tot dusver geen gelijk. Binnenkort zal de Raad van State zich over deze zaak buigen. Daarover zal later op De Ster Online en in De Ster (krant) worden bericht.

Wijkinloop

De wijkinloop op 10 juni ging over de herinrichting van het Vredenoordplein en niet over het ‘bestaansrecht’ van Melanchthon Kralingen daar. Terwijl over de nieuwbouw van de school plompverloren een besluit werd genomen, lijkt de gemeente, Stadsontwikkeling, voor de herinrichting van het Vredenoordplein niet over één nacht ijs te gaan. De bewoners worden thans veelvuldig en uitvoerig op de hoogte gehouden en geconsulteerd. Gebleken is inmiddels dat het herinrichtingsplan niet zonder slag of stoot wordt geaccepteerd. Gemeentelijke projectleider Remco Berghuis heeft het er moeilijk mee. Het lijkt erop dat de bezwaren tegen het herinrichtingplan van het Vredenoordplein veel te maken hebben met wat de bewoners, voordat de bouw van de school startte, naar voren brachten: te weinig parkeer- en speelruimte. Hieronder het ‘laatste nieuws’ van een van de bewoners na de wijkinloop van 10 juli:

Naar aanleiding van de inloopavond hebben wij een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek ingediend om het document op te vragen waarin de huidige parkeerplekken zijn ingetekend. Het is namelijk onduidelijk hoe men 31 nieuwe parkeerplekken (7 nieuwe plus 24 plekken die worden weggehaald bij de flat aan de Schinkelstraat) gaat realiseren in deze buurt. Wij hebben momenteel in de avond 100% bezettingsgraad – zie de betreffende bijlage.

Klik voor groot

Ook als bijlage is opgenomen de tekening van Stadsbeheer waarin duidelijk staat welke gebieden als speelruimte zijn aangemerkt in 2016, voor de nieuwbouw. 

Klik voor groot

Het is nog steeds onduidelijk waar 400 scholieren hun fietsen gaan stallen. In het reactiedocument Participatie Vredenoord van de heer Berghuis is te lezen dat extra fietsnietjes voor de school in de openbare ruimte geplaatst zullen worden; het is dus afwachten tot 27 augustus 2018, hoeveel scholieren op de fiets komen en hoe ze bij de fietsenstalling voor 45 nietjes zullen komen, aangezien de elektriciteitskast in de weg staat. We kunnen verwachten dat de school nog meer druk gaat leggen op de openbare ruimte.

Stadsontwikkeling stuurde De Ster onlangs informatie over het proces van ‘inspraak’ tot dusver bij de herinrichting van het Vredenoordplein.

Bekijk hier het verslag, de technische tekeningen bijlage 1 en bijlage 2 en bekijk hier het Reactiedocument participatie IP Vredenoordplein

Indien u ‘Vredenoordplein’ intypt als zoekopdracht, komt u veel aan de weet over de lange voorgeschiedenis.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.