‘Onverklaarbare zaken’ in de Libelle – tweede aflevering: drie puntjes en twee spookverhalen

Vorige week stelde ik hier enkele vragen naar aanleiding van een artikel in de Libelle nr. 27 over ‘onverklaarbare zaken’.

Deze week schrijf ik het eerste vervolg. Hierin kom ik ook terug op twee eerdere stukjes in De Ster. Als aftrap citeer ik nog een paar passages uit de Libelle. Ze sluiten aan op wat vorige week hier al stond: ‘[Veel mensen kennen] het gevoel dat we helemaal zeker lijken te weten dat we een bepaalde situatie al eens hebben meegemaakt.’

Daarop wordt in de Libelle uitgebreid commentaar gegeven door Hans Gerding. Ik citeer:

‘Zo’n déjà vu kennen we allemaal, maar wat is het precies? Filosoof en parapsycholoog professor dr. Hans Gerding is zijn hele leven al gefascineerd door het bovennatuurlijke. “Al vanaf het begin van mijn filosofiestudie ben ik geïnteresseerd in buitengewone ervaringen, onder andere omdat ik die zelf had. Dat heeft ertoe geleid dat ik wetenschappelijk en filosofisch onderzoek ben gaan doen op dit gebied. Dat deed ik als bijzonder hoogleraar Metafysica aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en ik doe dat nog steeds aan het Parapsychologisch Instituut in Utrecht.” Gerding noemt dit soort zaken ook wel “grensoverschrijdende ervaringen”. Daarmee bedoelt hij “ervaringen waarin de ‘normale’ grenzen tussen ruimte en tijd, tussen leven en dood, tussen je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid worden overschreden”. Denk aan bijna-doodervaringen, uittredingservaringen, maar ook dingen als ‘voorgevoel’ en ‘intuïtie’. En uit wetenschappelijk onderzoek, bestaande uit onder andere een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking, blijkt dat maar liefst vijftig procent van de ondervraagden dit soort ervaringen wel eens heeft gehad. Bovendien blijkt ook nog eens dat dit voor de meeste mensen belangrijke ervaringen zijn geweest, op het gebied van zingeving of persoonlijke ontwikkeling. Maar het gekke is dat, wanneer je bijvoorbeeld psychologie gaat studeren er geen aandacht aan deze zaken wordt besteed. Het is te ongrijpbaar. Daarom worden dit soort ‘onverklaarbare’ zaken genegeerd.”
Zonde, als je het hem vraagt. “Het lijkt erop dat wij mensen allerlei sluimerende vermogens hebben, die we niet gebruiken. Persoonlijk vind ik het zonde als we die helemaal negeren.”

Tot zover Gerding. Het gaat me om de twaalf woorden uit dit citaat die ik in de passage die ik in de twee volgende zinnen opnieuw citeer, in KAPITAAL geprint heb: “Dat heeft ertoe geleid dat ik

De theosofische stichting die de leerstoel Metafysica IN DE GEEST VAN DE THEOSOFIE aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden beheerde, was genoemd naar de laat-Griekse wijsgeer Proklos (412 - 485). Het plaatje is de eerste bladzij van zijn handschrift 'Over de grondslagen van de fysica' (British Library, Harley 5685, fol. 133r (12e eeuw).

De theosofische stichting die de leerstoel Metafysica IN DE GEEST VAN DE THEOSOFIE aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden beheerde, was genoemd naar de laat-Griekse wijsgeer Proklos (412 – 485). Het plaatje is de eerste bladzij van zijn handschrift ‘Over de grondslagen van de fysica’ (British Library, Harley 5685, fol. 133r (12e eeuw).

wetenschappelijk en filosofisch onderzoek ben gaan doen op dit gebied. Dat deed ik als BIJZONDER HOOGLERAAR METAFYSICA AAN HET INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, … .”

Bij de kapitaal geprinte woorden ontbreekt op de plaats waar ik nu drie puntjes heb gezet essentiële informatie. Gerding was niet ‘bijzonder hoogleraar Metafysica aan het Instituut voor

Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden’ [een hoogleraarschap met deze naam bestaat niet], maar ‘bijzonder hoogleraar Metafysica [en nu weer door mij KAPITAAL geprint] IN DE GEEST VAN DE THEOSOFIE’ aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Dat is iets anders. [ter vergelijking: als ik zeg dat Frankrijk van Duitsland heeft gewonnen maakt het verschil of ik spreek over het EK Voetbal van vorige week of over de Eerste Wereldoorlog van een eeuw geleden AUBWIB].

Over dit – intussen voormalige – bijzondere hoogleraarschap van Gerding en de bijbehorende Leidse universiteit heb ik in 2013 twee maal in De Ster geschreven onder de titel Spookverhalen 1 en 2:  desteronline.nl/spookverhalen-1-mobieltjes-en-hun-straling en desteronline.nl/spookverhalen-2-theosofie-daaromtrent

Lees maar na. De conclusie was dat wat hier gebeurd was, te gek voor woorden is. Dat geldt nog steeds. Wordt vervolgd.

Hugo Verbrugh

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]