Wanneer? Donderdagavond 21 april, van 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur
Waar? De Nsecure lounge in het Excelsior stadion, Woudenstein

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Installatie van een nieuw gebiedscommissielid: Manon van den Berg
  • Jacques Lacroix presenteert zijn boek “D van Deelgemeente”
  • De gebiedscommissie neemt een besluit over aanvragen voor bewonersinitiatieven, zoals: activiteiten rondom het Slachthuisterrein in Crooswijk, de 3e editie van de Jeugdavondvierdaagse in Kralingen, Huttendorp in Kralingen, Theater in de Botanische Tuin, concerten van Mark Lotterman in Crooswijk en een Reünie van Crooswijkers
  • Frank Belderbos presenteert de plannen voor het evenement “Oostplein Stoepmakers”
  • De gebiedscommissie adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over o.a. het Inrichtingsplan Palestinastraat; over camera toezicht, over Zorg en Welzijn, over het werkplan van welzijnsaanbieder Dock, over het plan om het strandje aan de Schaardijk in De Esch om te vormen naar een natuurlijke oever en over de Kop Voorschoterlaan
  • Vera Bauman vertelt over de WIJ-gesprekken en de WIJ-samenleving
  • De gebiedscommissie bespreekt de zorgen over de Marskramer in de Lusthofstraat (waar funderingsherstelwerkzaamheden moeten worden gedaan)

De definitieve agenda kunt u nalezen op rotterdam.nl/kralingencrooswijk en op: bis.rotterdam.nl

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen! Wilt u inspreken? Meld dat dan via: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl of via: 010-267219