Dit wordt een moeilijk stukje. Ik voel nu al aankomen dat het vol met politiek en anderszins incorrecte oordelen en beweringen zal zitten. Om het leesbaar te houden, zal ik er enige jokkernij in vlechten. En om zoveel mogelijk lezers zo goed mogelijk bij de les te houden, zal ik wat ik zeggen wil, over een breed palet uitsmeren.
Het gaat over een mix van delicate onderwerpen. Bij de meeste heb ik een eigen, vaak ietwat geheime agenda: religie, godsdienst, de islam, oorlog, spiritualiteit, geestelijke verzorging en nog zo wat.

De directe aanleiding voor mijn stukje is een artikel van bijna twee hele pagina’s in de rubriek ‘Binnenland’ in de NRC van 12 juli. ‘Geestelijke verzorgers Suat Aydin en Ali Eddaouadi werden negen jaar geleden de eerste Nederlandse legerimams’, vat de krant zelf samen. ‘Maar de verhoudingen tussen kolonel Ali en majoor Suat verslechterden. En nu staat Suat op straat.’ Hij werd afgeserveerd met de aanbeveling  „U kunt zich melden bij de voedselbank.”

Als auteurs tekenen Andreas Kouwenhoven en Merijn Rengers. Ik noem uitdrukkelijk hun namen omdat het artikel een meesterstukje is in de kunst om een feitelijke stand van zaken zorgvuldig, evident neutraal-objectief te presenteren en tegelijk voor de goede verstaander ironisch-afstandelijk onderkoeld, voorzichtig een lichte eigen mening te ventileren.

Kort samengevat gaat het over de Turkse Nederlander Suat Aydin (47) en de Marokkaanse Nederlander Ali Eddaoudi (44) die negen jaar geleden gezamenlijk begonnen als eerste legerimams van Nederland. Ze moeten de circa 2.500 moslims bij Defensie begeleiden. Die twee verschillen in bijna alles waarin twee Nederlandse moslim-mannen kunnen verschillen en vormen samen dan ook een explosief mengsel. En als klap op de vuurpijl heeft de ene twee sterren méér op zijn schouder dan de ander. De gehoorzaamheid van de mindere aan de meerdere die in traditionele godsdienstzaken gangbaar is, wordt hier tot ondergeschiktheid, en ‘gehoorzaamheid der ondergeschikten aan hun meerderen in de militaire hiërarchie is de grondslag van de krijgstucht’ (Militair Woordenboek).

Minstens vier organisaties spelen ook mee in het conflict: (1) het Contactorgaan Moslims en Overheid, een koepel van tien islamitische organisaties die samen 380 moskeeën vertegenwoordigen, (2) de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) , (3) de Stichting Halalpolitie die het vlees dat de moslimsoldaten voorgezet krijgen naar godsdienstige maatstaven keurt, en (4) de afdeling logistiek van Defensie.

de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster

Voor zover ik het begrijp is nu de majoor op straat gezet en zint die nu op wraak. Wat ik absoluut NIET begrijp, is dat nergens in het artikel wordt gerept van verschillen inzake islamologisch theologisch en theologistisch inzicht tussen de beide heren. Dáárover worden toch nu al vele jaren op grote schaal echte oorlogen gevoerd? Spelen die helemaal geen rol in het conflict of verzwijgen de auteurs om hen moverende redenen dit aspect [of is het zelfs de determinant] van deze relirel?

‘Het defensiepersoneel blijft verdeeld achter’, concludeert het artikel. ‘Zes geestelijk verzorgers van Defensie (drie dominees, een pandit, een aalmoezenier en een humanist) hebben zich in brieven hartstochtelijk uitgesproken vóór Aydin, …’.

De opsomming roept bij mij als conclusie een vraag op. Stel dat ik soldaat ben en officieel aangeef dat ik belijdend lid ben van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster (zie: https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl/). Kan ik dan ook aanspraak maken op een geestelijke verzorger van deze denominatie?

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.