“Ontwikkelaar RED Company wil de Pompenburgflat en nog twee aansluitende kantoor/bedrijfsgebouwen aan het Hofplein en de Coolsingel slopen en daarvoor in de plaats het complex RISE neerzetten dat plaats biedt aan 1.400 woningen i.p.v. de 226, sociale huur, van de Pompenburgflat.

De bewoners kunnen terugkeren in de nieuwbouw, met het aantal vierkante meters die zij nu hebben en voor de huur die zij gewend zijn. Van de overige woningen zijn de huren hoger tot veel hoger. De gemeenteraad van Rotterdam vindt het een prima plan. Echter, met de Pompenburgflat, neergezet in de 80-er jaren, is bouwkundig niks mis en de bewoners/actievoerders vinden de sloop  kapitaalvernietiging. Bestuursvoorzitter van Havensteder Hedy van den Berk en haar collega-bestuurders wijzen op het enorme woningtekort. Volgens de bewoners die tegen sloop zijn kan er ook op een andere plek gebouwd worden. Ja, maar dan zou de ontwikkelaar misschien wel naar een andere stad gaan, volgens de bestuurders van Havensteder. Hoe kan je woningen afbreken die nog goed zijn en waar mensen naar hun zin in wonen? In maart of april van dit jaar neemt Havensteder het besluit of ze al dan niet de Pompenburgflat willen laten slopen.”

Bovenstaande tekst werd op De Ster Online gezet op 15 februari 2023. Havensteder ging mee met de plannen van RED Company. Woensdag 24 januari 2024 organiseerde de plaatselijke SP een informatie- en actiebijeenkomst in het Nivon-gebouw aan de Dirk Smitsstraat in Crooswijk, voor bewoners van de Pompenburgflat en sympathisanten. Besproken werd wat er was gedaan om sloop van de Pompenburgflat te verijdelen en wat de tegenstanders van de sloop nu te doen staat. Zie de foto’s en powerpointpresentatie. Actievoerder Emin Başoğlu, burgerraadslid voor de SP, doet een oproep om zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de Rotterdamse gemeenteraad:

Tot 1 februari kunnen alle Rotterdammers een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage. In een zienswijze vertel je waarom je tegen het plan van de gemeente bent. Hoe meer zienswijzen ingediend worden hoe groter de impact van de boodschap dat de Pompenburgflat behouden moet worden. Het Indienen van een zienswijze duurt maar vijf minuten maar het levert veel op.

Indienen van een zienswijze (op het bestemmingplan en milieueffectrapportage) kan schriftelijk t/m 1 februari 2024 verzonden worden naar: De gemeenteraad, t.a.v. de directeur van Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

De volgende omgevingsaspecten kwamen naar voren waar bijvoorbeeld bezwaar op ingediend kan worden:

  • Verkeer en parkeren Bezonning Wind • Geluid (weg-, rail-, en horecalawaai) • Cultuurhistorie • Flora en fauna

Dus pak een envelop en een postzegel. Schrijf je redenen van bezwaar tegen het plan op en stuur het vandaag of morgen naar de gemeente op.

Vermeld het Kenmerk: OMV.23.09.00177, naam, adres en woonplaats, eventueel e-mailadres en voorzie de tekst van je handrekening.

Indienen van een zienswijze (op het bestemmingplan én de omgevingsvergunning en MER) kan schriftelijk tot woensdag 1 februari 2024 verzonden worden naar:

Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen en Afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Team JZ, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Of per email: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl

Zó staat het in het Stadblad d.d. 22 december 2023:

Zienswijzen ontwerp- omgevingsvergunning 

Gedurende bovengenoemde termijn (vanaf 22 december 2023 t/m 1 februari 2024) kunt u over de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw-en Woningtoezicht/Team JZ, postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.23.09.00177.

U kunt uw schriftelijke zienswijze in dit geval ook per email indienen (emailadres: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl). Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden, en digitaal te ondertekenen. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 2 januari 2024 op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met telefoonnummer 06-48458953.

(Ingezonden mededeling)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.