Het is een hardnekkig beeld dat advocaten altijd procederen. Advocaten voeren inderdaad procedures. Dat is hun werk, maar daar gaat advies aan de klant aan vooraf over of zo’n procedure kansrijk is.

Zo ook aan een man die pas het spreekuur bij mij op kantoor bezocht. W&I (Werk en inkomen) had een maatregel van drie maanden geen uitkering opgelegd, omdat hij het trajectplan niet getekend had om een traject in de richting werk te gaan volgen. Drie maanden geen uitkering is ernstig. De man vertelt emotioneel dat hem groot onrecht is aangedaan, omdat hij te ziek is om te kunnen werken. Hij laat tijdens ons gesprek een advies van de arts van W&I zien waarin staat dat hij met enige aanpassingen wel regulier werk kan verrichten en ook een briefje van zijn huisarts waarin staat dat hij een bloeddruk 155/85 heeft. Dat is inderdaad wat aan de hoge kant, maar de man kan niet uitleggen of hij ook in het ziekenhuis komt. Uit de jurisprudentie blijkt dat je als bijstandsgerechtigde wel harde medische informatie nodig hebt om aan te kunnen tonen dat je niet kunt werken. De brief van de huisarts wijst daar helaas niet op.

De man is boos over de maatregel en wil in bezwaar. Dat is begrijpelijk maar op basis van de informatie die hij bij zich heeft, zeg ik hem dat hij het bezwaar ook kan verliezen. Een bezwaarprocedure kan achttien weken duren en uit ervaring weet ik dat een voorlopige voorziening bij de rechter niet altijd soelaas biedt. Daarom is het een risico om bezwaar te maken en het alleen daarop aan te laten komen. Omdat W&I nu een maatregel van drie maanden heeft opgelegd, moeten er bovendien in het afgelopen jaar meer maatregelen opgelegd zijn. Waarschijnlijk is hier meer aan de hand. Ik zeg tegen de man dat het daarom ook een optie is om het trajectplan toch te tekenen en het te proberen. Het trajectplan is immers nog niet een direct aanbod voor een concrete baan. Als hij tekent kan de uitvoering van de maatregel via een beroep op de inkeerregeling worden gestopt en kan de uitkering hersteld worden in plaats van dat hij de komende drie maanden zonder inkomen zit.

De man is niet blij met wat ik zeg, raapt zijn papieren bij elkaar en loopt boos de spreekkamer uit waardoor ik ook niet meer verder met hem naar zijn zaak kan kijken. Deze man zal mij misschien geen goede advocaat vinden, maar als advocaat moet je ook realistisch zijn in het advies dat je geeft. Een maatregel van drie maanden voelt zeker niet als rechtvaardig, maar zou in het geval van deze man helaas wel rechtmatig kunnen zijn en dat laatste telt in het bestuursrecht meestal het zwaarst.

Mark Husen – Advokatenkollektief Rotterdam – www.advokatenkollektief.com


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.