In de afgelopen dagen zijn er heel wat nieuwjaarswensen langsgekomen. Bij toespraken op nieuwjaarsrecepties en natuurlijk via de krant en TV . Vele uitspraken zijn gedaan door veel verschillende mensen. Voorspellingen, maar ook toezeggingen en beloftes. Beloftes in alle richtingen, van meer veiligheid tot een beter klimaat. Van meer verdraagzaamheid tot terugkeer naar het gezellige Holland, waarin iedereen zijn plaats kende en er geen gekke dingen gebeurden. Maar naast die mooie beloftes hoorde ik ook veel goede voornemens, van minder eten tot meer bewegen. Voorspelbare voornemens, maar gelukkig ook niet echt gemeend. Volgend jaar weer te gebruiken dus. Wat ik wel verwonderlijk en ook heerlijk vind ieder jaar is het volgende. Mensen vinden het volstrekt normaal dat je goede voornemens voor het hele jaar eind januari niet halen.

Dat is helemaal geaccepteerd. Maar zodra mensen in de politiek dingen beloven en zich er al snel niet aan houden, dan staat iedereen op zijn achterste benen. Kennelijk hebben we een hogere dunk van politici dan van onszelf. Het jaar zal uitwijzen hoe het jaar 2016 zich hier gaat ontwikkelen. Voor ons gebied zie ik niet veel veranderen. Ik neem aan dat de geplande metrolijn van de Kralingse Zoom naar het Zuidplein er dit jaar nog niet komt, hoewel ik dat stiekem wel hoop. Het openbaar vervoer in Rotterdam doet het namelijk goed. Als wat ik hoorde klopt, dan kan de RET binnenkort zonder subsidie. Dat we dat nog mogen meemaken. Geen subsidie meer voor het openbaar vervoer, wel voor het groen en de leefomgeving en voor slachtoffers van oorlogsgebieden. Is dat de toekomst voor ons gebied vanaf nu? Ik ben benieuwd. Maar wat me wel opviel de afgelopen weken is dat ik weinig mensen tegenkwam die beide wilden. Die zowel meer aandacht voor milieu en klimaat als aandacht voor onze jongeren en ouderen én meer opvang voor asielzoekers vragen. Terwijl er volgens mij bij ons voor beide voldoende plaats en ruimte is in 2016. Over nog geen 12 maanden weten we al hoe het is afgelopen.

Eduard Schuringa