Zondag 2 mei zal het hier weer even Rommeldam zijn. Op die dag herdenken wij immers Marten Toonder (Rotterdam, 2 mei 1912 – Laren, 27 juli 2005), de schepper van Tom Poes, heer Olivier B. Bommel en hun Umwelt.

De toestanden met het coronavirus laten niet toe dat we dit net zo uitbundig doen als in vorige jaren

desteronline.nl/marten-toonder-rotterdam-2-mei-1912-laren-27-juli-2005

letteren010.nl/columns/de-2-mei-viering-rotterdam-de-stad-van-tom-poes

vandaagenmorgen.nl/nieuws/de-jaarlijkse-marten-toonder-herdenking-op-2-mei-2019;

het goede nieuws is dat er een film op stapel staat over hoe onze zusterstad Rommeldam zich dezer dagen door de Covid 19 catastrofe heen worstelt.

Dankzij mijn goede connecties (dank, Manuel Kneepkens, voor de vertrouwelijke informatie hierover die je met mij gedeeld hebt), kan ik hier enkele korte indrukken geven van de opzet van de film.

Burgemeester Dickerdack heeft met zijn legendarische voortvarendheid een OMT (= Outbreak Management Team) ingesteld. Aanjager is Heer Olivier (Berendinus) Bommel; hij wordt bijgestaan door drie hoogleraren: Joachim Sickbock, Zbigniew Prlwtskofski en Hocus Pas.

De laatstgenoemde is pas onlangs benoemd en dankt zijn titel alleen aan het feit dat hij ooit het bevolkingsaantal van Rommeldam wist te verveelvoudigen (zie desteronline.nl/mijn-favoriet-uit-de-bommelsaga-de-pronen) en nu datzelfde heeft gedaan. Al die nieuwe ‘p(e)r(s)onen zullen zich verdienstelijk maken door als boa’s (= Buitensporigbevoegde Opsporings  Ambtenaren) met boetes en arrestaties het nieuwe beleid door te drukken.

Verder heeft Dickerdack via de goede connecties die hij vroeger had met Ivo Opstelten (van 16 februari 1999 tot 1 januari 2009 burgemeester van Rotterdam) een plaatsje gekregen in het landelijk burgemeestersoverleg inzake corona.

Onder het motto ‘à la guerre comme à la guerre‘ (Frans, letterlijk ‘in de oorlog zoals in de oorlog’): ‘in tijden van crisis zijn alle middelen geoorloofd om het doel te bereiken; het doel heiligt de middelen; nood breekt wet; ook: men moet zich behelpen met de middelen die men heeft; men moet de dingen nemen zoals ze komen’, is Bul Super liaision officer geworden met Pfizer en Hiep Hieper met Astra-Zenica; protesten hiertegen van drs. Zielknijper en commissaris Bulle Bas zijn door ambtenaar eerste klasse Dorknoper van de hand gewezen. ,

Kruidenier Grootgrut heeft een overjarige drietonner omgebouwd tot rijdende essentiële supermarkt met Wammes Waggel als chauffeur, journalist Argus en kunstenaar Terpen Tijn voorzien het publiek via opbeurende teksten en opwindende plaatjes in de Nieuwe Rommeldamsche Courant dagelijks van informatie, Kapitein Wal Rus heeft met financiële steun van Querulijn Xaverius, Markies de Canteclaer van Barneveldt de Basse-Cour, het S.S. Albatros (“een eerlijk vrachtschip en geen overgehaalde passagiersboot, meneer”)  omgebouwd tot een quarantaine-schip, en zo levert iedereen zijn bijdrage.

De enige die het allemaal van een afstand met lede ogen bekijkt is ‘Doddeltje’ oftewel, sinds haar huwelijk op 18 januari 1986 met heer Ollie, Annemarie Bommel-Doddel, wonende Distellaan 13 Rommeldam. Die is lid van het genootschap ‘Wieze Wieven’ (strijdkreet: Female Feelings Matter!), en deze wijze vrouwen weten dat ziekte altijd een uiting is van een verstoord evenwicht in leven en werk van de patiënt. Schoolvoorbeeld is migraine, en die komt dan ook best vaak voor in de Bommelsaga. Maar nu is het echt menens: Covid19 is een uiting van een verstoord evenwicht in leven en werk van ieder mens wereldwijd, maar dáár wil de mensheid niet aan. De enige die haar serieus neemt, is Tom Poes, die haar in deze barre tijden geregeld opzoekt Samen bezinnen zij zich op een list. Hoe de film zal aflopen, hebben de scenario-ontwerpers nog niet bedacht.

Soms wordt een bij zijn leven al bekende auteur na zijn dood zó beroemd dat hij eeuwen later nog steeds jongere auteurs inspireert tot bestudering van zijn werk (en vaak ook van zijn leven). Prototype is Augustinus, die omstreeks 400 de grondslagen legde voor wat wij nu kennen als de rooms-katholieke kerk. Over hem verschijnt sinds enkele jaren bij Schwabe in Bazel, het  oudste druk- en publiciteitsbedrijf in de wereld (ook onze Erasmus publiceerde daar!), een zogeheten Augustinus Lexikon, in Duits, Engels en Frans, augustinus.de/projekte-des-zaf/augustinus-lexikon.

Ik ga Marten Toonder niet vergelijken met de oer- ‘kerkvader’, maar noteer wel dat het Augustinus Lexikon circa 1200 ‘Lemmata’ omvat terwijl het boek waarvan ik hier de omslag gekopieerd heb er 1400 heeft. Herlees nu voor achtergrondinformatie,  desteronline.nl/lastpak-verheft-bommelsaga-tot-mythe, en begrijp zodoende waarom ik durf te bepleiten dat de Bommelsaga een plaats krijgt in het cultureel erfgoed in Europa. (H.V.)

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.