‘Den Haag is een stad vol wind’, herinner ik me als wisecrack uit mijn jonge jaren. Anno 2021 vind ik er via de geijkte zoekmachines niets van terug. Maar dat geeft niet. Se non è vero, è ben trovato: als het niet waar is, is het in elk geval wèl mooi gevonden. De symboliek van harde wind spreekt, vooral in combinatie met de meteorologische constellatie in het zomerweer zoals deze week, duidelijke taal.

In mijn stukje gaat het vandaag weer over ‘voltooid leven’. D66 blaast over dit onderwerp nog steeds hoog van de toren. In de initiatiefwet hierover (zomer van 2020, D66-Kamerlid Pia Dijkstra) staat dat mensen vanaf 75 jaar die hun leven voltooid achten, in aanmerking kunnen komen voor hulp bij zelfdoding door een speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. Onlangs zei Sigrid Kaag hierover in het blad Relevant van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) dat zij de wettekst onverkort steunt: ‘Het is voor mij een van de belangrijkste onderwerpen en dat zal zo blijven. Ik verzeker u dat de nalatenschap van Pia Dijkstra (intussen geen Kamerlid meer) bij ons in veilige handen is. Het wetsvoorstel is een mooi, afgewogen stuk geworden. Ik ben er absoluut zeker van dat het in de volgende regeerperiode kan worden afgerond. De maatschappij is er rijp voor. Andere partijen moeten nu kleur bekennen.’ Well roared, lioness. De CU antwoordt op gelijk niveau met het soort verbaal trompetgeschal dat men mag verwachten van de mannenbroeders (zie Handelingen 2:37). Gert-Jan Segers vindt (vond het althans 16 maart op de radio) geen begaanbare weg om de voltooid leven-wet uit te voeren, mocht de ChristenUnie in een nieuw kabinet komen. “Het is een heilloze wet”, zei hij.

Geldt hier de Franse zegswijze ‘Du choc des opinions jaillit la vérité’ oftewel ‘Uit de botsing der meningen ontspringt de waarheid?’ In de taal van onze aangrenzende oosterburen: ‘Hier herrscht

De hut op kippenpoten van Baba Jaga. Bron: Wikipedia

dicke Luft‘: hier heerst “dikke lucht”. De stemming is bedrukkend, de lucht is vol smog (im Sinne von stickig und angefüllt mit Teilchen) (‘Dik’ wordt hier gebruikt in de zin van dichte, gecomprimeerde lucht. Die kan  explosionsartig opeens loskomen). Verder naar het oosten kent de Russische mythologie de demonische supervrouw Baba Jaga (Ба́ба-яга́) die als een razende door de luchten raast. Haar hut staat op kippenpoten en kan daarmee ronddraaien en dansen. Zie plaatje!

Maar zo is hier genoeg jokkernij  gedebiteerd. Afgelopen dagen heerste in Den Haag inzake de nakende kabinetsformatie een rare windstilte. ‘In de afgelopen maanden kreeg het secretariaat van de informateur zo’n zevenhonderd brieven binnen’, meldde de NRC vorige week dinsdag. ‘Nu twee onderhandelingsteams van VVD en D66 achter gesloten deuren zijn begonnen met inhoudelijke besprekingen over een aanzet tot een regeerakkoord, zullen veel lobbyorganisaties opnieuw hun boodschap kenbaar willen maken.’ Ik vertegenwoordig niet een lobbyorganisatie maar heb toch aan dit secretariaat meteen een mail gestuurd om hen mijn boodschap kenbaar te maken: ‘Voltooid leven’ is moreel onverantwoord wanneer in het debat niet wordt meegenomen dat wetenschappelijk is aangetoond dat de mens in de ogenblikken rond zijn sterven uniek heldere inzichten krijgt in het voorbije leven.’

Ik heb over dit onderwerp eerder geschreven in De Ster: desteronline.nl/nieuwe-inzichten-in-de-nabijdedoodervaring, 8 april 2020.

In Trouw van 9 juli schreef Bert Keizer [zie ook https://www.desteronline.nl/een-uitzonderlijk-intiem-moment-zomerpauze-eerste-aflevering/] over de onwetendheid van artsen inzake het sterfbed: trouw.nl/zorg/joost-prinsen-laat-ons-zien-hoe-belangrijk-een-waardig-sterfbed-is

Het genoemde NRC artikel is te vinden via ‘nrc.nl/nieuws/2021/07/05/en-nu-wil-iedereen-weer-extra-geld

De publicatie over uniek heldere inzichten in het voorbije leven die de mens in de ogenblikken rond zijn sterven krijgt, is de lezing van Albert Heim ‘Notizen über den Tod durch Absturz’ (Zürich, Schweizer Alpen-Club 1892) – Enkele aantekeningen over plotselinge dood door een onverwachte val. Wie die wil lezen, sture mij een mail (hugo@verbrugh.nl) en ik stuur een pdf versie.

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.