‘In een volgend leven wil ik VVD-wethouder in Roermond … worden.’ Dat schreef NRC Handelsblad-columnist Frits Abrahams 12 mei in zijn dagelijkse stukje op de achterpagina. Je leest het vaker: ‘In een volgend leven wil ik dit-of-dat …’. Het omgekeerde lees je ook wel eens. Meestal wordt het dan gezegd over iemand anders: ‘In een vorig leven was hij/zij dat-of-dit …’.

Het is een veelzeggend fout woordgebruik. Erger nog: het is laakbare, eigentijdse woordvervuiling. ‘Vorige’ en ‘volgende’ levens zijn een centraal begrip in de theorie over reïncarnatie. Wie ze zomaar gebruikt, geeft blijk van grove onwetendheid over het serieuze karakter van de reïncarnatie-theorie in de filosofie.

Een mooi toeval maakt dat ik net dezer dagen daar iets aan kan doen. Komende zaterdag mag ik tijdens het yoga congres van de Vereniging Yogadocenten Nederland in (conferentiehotel) Mennorode in Elspeet een workshop geven over reïncarnatie.

Nog een ander toeval, niet zo mooi, speelt dezer dagen ook. Sinds kort zijn wij met De Ster helemaal (nou ja, bijna helemaal – om de vier weken komt volgens de plannen een papieren editie) op de digitaal-electronische toer gegaan.

Maar ja, zoals wij geleerd hebben van onze wereldvermaarde voetbalfilosoof Johan Cruijff: Ieder nadeel heb z’n voordeel. ‘Doe er dus iets aan’, houd ik mezelf dus voor. En onder het motto ‘Je prends mon bien où je le trouve’ oftewel ‘Ik haal mijn gerief waar ik het vind’, maak ik van de nood een deugd.

Yoga en reïncarnatie – dat lijken strange bedfellows, rare bedgenoten, zoals Shakespeare ze in The Tempest samenbrengt. Sterker nog: yoga en reïncarnatie lijken worlds apart: twee verschillende 1620ColumnVerbrugPlaatje3werelden die zo ver van elkaar liggen, dat niets in de ene ook maar iets te maken lijkt te hebben met ook maar iets in de andere. Maar schijn bedriegt, en in een eerste abstract leg ik de deelnemers uit welke samenhang ik zie tussen yoga en reïncarnatie. Ik kopieer dit abstract hieronder, en voeg achter enkele belangrijke begrippen een link toe. Die link verwijst naar een stukje dat ik enige tijd geleden hier geschreven heb, en dat op de site van De Ster zó terug te vinden is:

“Komt hierna nog iets (desteronline.nl/het-neo-ietsisme) en zo ja wat?” (desteronline.nl/dat-wil-je-niet-weten en desteronline.nl/half-dood-half-levend) Eén antwoord is ‘Ja: reïncarnatie’. Maar dat kan niet. Ik besta immers alleen dankzij mijn lichaam en dat is eenmalig. Reïncarnatie is juist continuïteit van ik-bewustzijn door meerdere achtereenvolgende levens heen. Dat houdt op wanneer het lichaam als verbindende schakel wegvalt, toch? Probleem! Maar de tijden veranderen en wij veranderen met hen (desteronline.nl/wetenschap-van-gene-zijde-een-geschifte-mix). Nieuwe inzichten in de cognitieve psychologie (desteronline.nl/cognitie-2-1-1 en desteronline.nl/cognitie-21-2), de neurowetenschappen (desteronline.nl/arie-bos-denkt-over-zijn-brein), en de filosofie (desteronline.nl/eurekaweek-labyrint-van-de-filosofie) kunnen het probleem in heftige beweging brengen. Buiten de schijnwerpers van de publiciteit doen yoga en andere systemen (desteronline.nl/de-kunsthal-en-rudolf-steiner) om het lichaam beter te leren kennen en te sturen hetzelfde. Reïncarnatie kan gezien worden als een volgende fase in de evolutie van de mens. Daarom verdient reïncarnatie het een plaats te krijgen op de agenda van het publieke debat.

In de workshop wordt deze boodschap aan de hand van enkele stellingen interactief besproken en uitgewerkt. In die stellingen zullen enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd worden, met name perifere identiteit, de ‘wezensleden’ (mindbody articulations) volgens de antroposofie, (desteronline.nl/de-paradox-van-de-antroposofie) en transcendente empathie, waardoor omgang met gestorvenen een reële zaak kan worden. De kenvermogens van de mens evolueren mee; de menselijke kennis verandert. Cognitie biedt nieuwe inzichten in de relatie tussen lichamelijkheid en identiteit, waardoor reïncarnatie een realistische optie wordt.”

Tot zover voor vandaag. Volgende week over een curieus avontuur in cyberspace. Dan leg ik ook de titel Akashakroniek uit.

Hugo Verbrugh

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]